Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

BURJASSOT_COVID-19_Ajudes 2020 per a la reactivació econòmica d'empreses de Burjassot

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.burjassot.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_REGELEC

+ info:  http://bit.ly/2UehjzN

Ordre

Ordre: BURJASSOT. Covid-19. Ajudes per a reactivació d'empreses del municipi

Ajudes per a reactivació d'empreses del municipi

+ info:  http://bit.ly/2UehjzN

Base reguladora

Base reguladora: BURJASSOT. Covid-19. Bases de concessió directa ajudes per a reactivació d'empreses del municipi

Bases de concessió directa per a la reactivació econòmica d'empreses de Burjassot

+ info:  http://bit.ly/2ItQK73