Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

PATERNA_Ajudes 2020 associacions comerciants per a sufragar les despeses derivades de la programació i organització d'activitats de promoció comercial, formació i promoció de l'associacionisme per part d'associacions de comerciants de Paterna

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.paterna.es/opensiac/action/main;jsessionid=3BC4C20C920D5E0FCCA866505F490573?method=enter

+ info:  http://bit.ly/3phJPz0

Ordre

Ordre: PATERNA. Ajudes a les associacions de comerciants

Ajudes a les associacions de comerciants legalment constituïdes que tinguen la seua seu a Paterna

+ info:  http://bit.ly/3phJPz0

Base reguladora

Base reguladora: Paterna: Bases reguladoras per a la concessió d'ajudes en materia de comerç

“Bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria de comerç”, aprovades mitjançant acord plenari de 28 de març de 2018, i rectificades mitjançant Decrets d'Alcaldia núm. 3.033, de 24/09/2018 i núm. 3.590, de 2/11/2018, estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 236, de 10/12/2018.