Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

QUESA_COVID-19_ Ajudes autónoms i xicotetes empreses per atorgar liquiditat a les empreses per a contribuir al manteniment de la seua activitat i de l'ocupació i minimitzar els efectes de la reducció d'ingressos iniciada durant aquest període d'emergència.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://quesa.sedelectronica.es/info.7

+ info:  http://bit.ly/2U8UyNX

Ordre

Ordre: QUESA. Covid-19. Ajudes destinades a persones autònomes i petites empreses

Ajudes destinades a persones autònomes i petites empreses de fins a 10 treballadors afectats per l'estat d'alarma a causa de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19

+ info:  http://bit.ly/2U8UyNX

Base reguladora

Base reguladora: Covid-19. QUESA. Bases per a la concessió d'ajudes destinades a persones autònomes i petites empreses

La finalitat d'aquestes ajudes és atorgar liquiditat a les empreses per a contribuir al manteniment de la seua activitat i de l'ocupació i minimitzar els efectes de la reducció d'ingressos iniciada durant aquest període d'emergència.

+ info:  http://bit.ly/2U8UyNX