Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

GANDIA_ Ajudes 2020 a la innovació i transformació digital de les pimes i assegurar així la seua capacitat per a operar plenament en un entorn digital

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.Gandia.es/sede/

+ info:  http://bit.ly/35hXKND

Ordre

Ordre: GANDIA. Subvencions directes a la innovació i la transformació digital de les empreses.

Impulsar l'avanç en la transformació digital de les pimes i assegurar així la seua capacitat per a operar plenament en un entorn digital

+ info:  http://bit.ly/35hXKND

Base reguladora

Base reguladora: AYTO. GANDIA_Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions

AYTO. GANDIA_Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions

+ info:  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000000900002bf5434493c8000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf