Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

CARCAIXENT. Covid-19. Subvencions PYMES 2020 amb l'objectiu d'incentivar l'adaptació i modernització que la nova situació requereix.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://carcaixent.sedelectronica.es/info.3

+ info:  http://bit.ly/peDYdU

Document Tamany
carcaixent_pymes 2020.pdf 361 KB

Ordre

Ordre: CARCAIXENT. Covid-19. Subvenciones PIMES 2020

Protegir l'interés general, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques que formen part del teixit econòmic de Carcaixent, amb l'objectiu d'incentivar l'adaptació i modernització que la nova situació requereix.

+ info:  http://bit.ly/3peDYdU

Base reguladora

Base reguladora: CARCAIXENT. Covid-19. Bases reguladores subvenciones PIMES 2020

Bases reguladores subvenciones PIMES 2020

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/530740