Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

GUADASSUAR. Covid-19_Ajudes 2020 autonoms, pimes i microempreses per a donar liquiditat i contribuir al manteniment de la seua activitat i de l'ocupació, i minimitzar els efectes de la dràstica reducció dels ingressos iniciada durant aquest període d'emergència sanitària del COVID 19,

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.guadassuar.es

+ info:  http://bit.ly/38bFUO2

Ordre

Ordre: GUADASSUAR. Covid-19. Ajudes econòmiques de concessió directa destinades a autònoms, pimes i microempreses afectats per l'estat d'alarma

Ajudes econòmiques de concessió directa destinades a autònoms, pimes i microempreses afectats per l'estat d'alarma decretat a raó de la crisi sanitària de la COVID-19

+ info:  http://bit.ly/38bFUO2

Base reguladora

Base reguladora: Covid 19. Bases reguladores i convocatòria de l’ajudes de concessió directa destinades a autònoms, PIMES i microempreses

La finalitat d’aquestes ajudes és atorgar liquiditat a les empreses per a contribuir al manteniment de la seua activitat i de l’ocupació, i minimitzar els efectes de la dràstica reducció dels ingressos iniciada durant este període d’emergència sanitària del COVID 19, per mitjà de la concessió d’ajudes destinades a autònoms, micropimes i pimes que desenvolupen la seua activitat econòmica al municipi de Guadassuar que es troben en alguna d’estes situacions: a) Que ha suspès l’activitat, segons l’art.10 del RD 463/2020, de 14 de març (i les seues modificacions i pròrrogues posteriors) i altra normativa connexa. b) Que han reduït el volum de la seua facturació en almenys un 50%, d’acord amb allò disposat a l’art. 3.c) de les bases reguladores.

+ info:  https://bit.ly/3iw6h3U