Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Promoció de la digitalització a través del suport a la creació i actualització de pàgines web, amb l'objectiu d'incrementar el nivell tecnològic de pimes, autònoms i associacions del municipi, mitjançant la implantació de noves tecnologies informàtiques i de comunicacions

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.chelva.sedelectronica.es

+ info:  https://bit.ly/3kgivxW

Ordre

Ordre: CHELVA. Ajudes econòmiques per a la promoció de la digitalització a través del suport a la creació i actualització de pàgines web

Subvenció de les despeses realitzades per: Creació d'una pàgina web corporativa i Revisió i actualització d'una ja existent.

+ info:  https://bit.ly/3kgivxW

Base reguladora

Base reguladora: CHELVA. Bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques a la promoció de la digitalització a través del suport a la creació i actualització de pàgines web

Bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques a la promoció de la digitalització a través del suport a la creació i actualització de pàgines web

+ info:  https://bit.ly/3kagVym