Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes destinades a les persones treballadores desocupades que participen en les accions formatives finançades per LABORA – Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Periode  al

Temàtica: Educació i formació, Beques

Tipus de beneficiari: Persones desocupades

Tramitació de l'ajuda:  http://www.labora.gva.es/es/entitats/busque-ajudes-subvencions/aportacio-de-documentacio/-/asset_publisher/3gTN2tGWCFMY/content/solicitud-general-de-iniciacion-y-tramitacion-telematica-de-procedimientos-del-servicio-valenciano-de-empleo-y-formacion-

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/14/pdf/2020_8305.pdf

Ordre

Ordre: Convocatòria de beques i ajudes per a treballadors desocupats que participen en accions formatives de LABORA

Convocatòria per a la concessió de beques i ajudes per als treballadors desocupats que participen en accions formatives finançades en el marc de l'oferta formativa de LABORA

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/14/pdf/2020_8305.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral)

Concessió de subvencions públiques destinades al desenvolupament del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf