Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

ROCAFORT_Ajudes per a foment de l'autoocupació 2020.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Entitats locals

Tipus de beneficiari: Emprenedors/es

Tramitació de l'ajuda:  https://rocafort.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/3lzJXXY

Document Tamany
ROCAFORT_BOP AUTOEMPLEO 2020.pdf 320 KB

Ordre

Ordre: ROCAFORT_Ajudes per a foment de l'autoocupació 2020.

ROCAFORT_Ajudes per a foment de l'autoocupació 2020.

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525951

Document Tamany
ROCAFORT_RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO CONVOCATORIA SUBVENCIÓN FOMENTO DEL AUTOEMPLEO.pdf 481 KB

Base reguladora

Base reguladora: Rocafort_ Base reguladores "Ajudes per a foment de l'autoocupació" 2020.

Rocafort_ Base reguladores "Ajudes per a foment de l'autoocupació" 2020 per a emprenedors que es constituïsquen en treballadors autònoms i que situen la seua activitat en el municipi de Rocafort

+ info:  https://bit.ly/34e8jks