Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

EL PUIG DE SANTA MARIA_COVID-19_Ajudes 2020 per a donar suport a l'activitat de comerços i serveis afectada per la crisi COVID-19

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://ayuntamientodeelpuig.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/2Idu1MN

Document Tamany
EL PUIG_BOP BASES COMERCIO.pdf 323 KB

Ordre

Ordre: EL PUIG DE SANTA MARIA_COVID-19_Ajudes 2020 per a donar suport a l'activitat de comerços i serveis afectada per la crisi COVID-19

EL PUIG DE SANTA MARIA_COVID-19_Ajudes 2020 per a donar suport a l'activitat de comerços i serveis afectada per la crisi COVID-19

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525748

Document Tamany
EL PUIG_Bases ayudas a comercios COVID 19 septiembre 2020.pdf 321 KB

Base reguladora

Base reguladora: EL PUIG DE SANTA MARIA_COVID-19_Bases reguladores subvencions per a donar suport a l'activitat de comerços i serveis afectada per COVID-19

EL PUIG DE SANTA MARIA_COVID-19_bases reguladores subvencions per a donar suport a l'activitat de comerços i serveis afectada per crisi COVID-19

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525748

Document Tamany
EL PUIG_Bases ayudas a comercios COVID 19 septiembre 2020.pdf 321 KB