Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes 2020 MOVES II-Infraestructura C.V per a infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Millora dels equipaments públics , Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?idioma=es&tramite=IMP12_SOL01&version=1&login=c&idProcGuc=03085&idCatGuc=PR

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8098.pdf

Document Tamany
BOP_EXTRACTO MOVES II.pdf 341 KB

Ordre

Ordre: Ajudes 2020 programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible MOVES II-Infraestructura C.V per a infraestructura de recàrrega vehicles elèctrics, préstecs bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible

Ajudes 2020 programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible MOVES II-Infraestructura C.V per a infraestructura de recàrrega vehicles elèctrics, préstecs bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8098.pdf

Document Tamany
BOP_MOVES II.pdf 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

La finalitat és contribuir a la descarbonització del sector transporte mitjançant el foment de les energies alternatives per a la consecució dels objectius fixats pel Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, promovent la realització d'actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l'ús d'energies alternatives, inclosa la disposició de les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics adequades en tot el territori nacional.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf