Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Estimular la protecció nacional de la tecnologia a través de patents o models d'utilitat amb la finalitat de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i de les persones físiques

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Comerç, consum i artesania, Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-B-2020-28945.pdf

Ordre

Ordre: 2020. Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior per a l'any 2020

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-B-2020-28945.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, OA

Bases per a la concessió per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A. (OEPM) de subvencions per a a) Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat en l'exterior; b) Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a la PIME i persones físiques

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9391.pdf