Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

València: Ajudes municipals destinades al manteniment de l'activitat i per a minimitzar l'impacte de les conseqüències econòmiques derivades per la Covid-19. Es concedirà una quantia fixa de 1.000euros per a donar suport al manteniment de l'activitat.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Comerç, consum i artesania, Alimentació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.valencia.es/sede/menuContent.xhtml/PROCEDIMIENTOS

+ info:  https://bit.ly/3m1uWPD

Ordre

Ordre: 2020. Covid-19. Subvenció municipal Ajuntament de València per al suport al sector de la restauració

Ajudes destinades al manteniment de l'activitat i per a minimitzar l'impacte de les conseqüències econòmiques derivades per la Covid-19 a la ciutat de València

+ info:  https://bit.ly/3m1uWPD

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics

OBJECTE: L’objecte d’esta convocatòria és fomentar, impulsar i donar suport a l’activitat econòmica per mitjà de l’establiment d’ajudes destinades a afavorir el turisme de compres a la nostra ciutat, a fi de promoure la dinamització de les vendes, incentivar el consum i contribuir a oferir als visitants una oferta comercial atractiva i cada vegada més accessible a través de l’ampliació de l’oferta de productes i la promoció de l’increment de la despesa dels turistes. Poden optar a la subvenció els locals comercials que tinguen un valor cadastral de fins a 360.000 € i estiguen situats al districte de Ciutat Vella o al barri del Pla del Remei.

+ info:  https://bit.ly/2VMGBoO