Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

La implantació d'un Pla de Normalització Lingüística que serà subvencionat al cent per cent i l'import del qual està estipulat en un màxim d'onze mil dos-cents cinquanta (11.250) euros.

Periode  al

Temàtica: Entitats locals

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.html

+ info:  https://bit.ly/3i8bSgo

Ordre

Ordre: 2020. Subvencions per a la implantació del Pla de Normalització Lingüística

Concessió d’un màxim de huit ajudes per a la implantació d’un Pla de Normalització Lingüística que será subvencionat al cent per cent

+ info:  https://bit.ly/3i8bSgo

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB