Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Albalta de la Ribera: Subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i petites empreses, per a fer front als efectes originats per la COVID -19.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://albalatdelaribera.sede.dival.es/opencms/opencms/sede?lang=va

+ info:  https://bit.ly/3gWmSvP

Ordre

Ordre: ALBALAT DE LA RIBERA. 2020. Covid-19. Subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i petites empreses

Subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i petites empreses, per a fer front als efectes originats per la COVID -19.

+ info:  https://bit.ly/3gWmSvP

Base reguladora

Base reguladora: ALBALAT DE LA RIBERA. 2020. Covid-19. Bases reguladores de subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i petites empreses

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, micrempreses i petites empreses, per a fer front als efectes originat per la COVID -19.

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/723031/document/446968