Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

SAGUNT_Ajudes 2020 per a la realització d'activitats de promoció comercial dirigides a la dinamització del comerç local 2020.

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.sagunto.es/es-es/Paginas/subvenciones.aspx

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/520814

Document Tamany
sagunto_convo subv promoción comercial.pdf 523 KB

Ordre

Ordre: SAGUNT_Ajudes 2020 per a la realització d'activitats de promoció comercial dirigides a la dinamització del comerç local 2020.

SAGUNT_Ajudes 2020 per a la realització d'activitats de promoció comercial dirigides a la dinamització del comerç local 2020.

+ info:  https://bit.ly/3hHBkco

Document Tamany
SAGUNTO_bop act promoción comercial.pdf 310 KB

Base reguladora

Base reguladora: SAGUNT_Ordenança Realització d'activitats de promoció dirigides a la dinamització del comerç de Sagunt

SAGUNT_Ordenança Realització d'activitats de promoció dirigides a la dinamització del comerç de Sagunt

+ info:  https://bit.ly/3hKg7P1

Document Tamany
SAGUNTO_BASES COMERCIO.pdf 298 KB