Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

CARLET_Ajudes 2020 per al foment de l'obertura de nous establiments dins del pla de Foment de les Empreses 2020

Periode  al

Temàtica: Empreniment, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://carlet.sedelectronica.es/info.1

+ info:  https://bit.ly/32qk2dh

Document Tamany
CARLET_BOP convo establiments.pdf 311 KB

Ordre

Ordre: CARLET_Ajudes 2020 per al foment de l'obertura de nous establiments dins del pla de Foment de les Empreses 2020

CARLET_Ajudes 2020 per al foment de l'obertura de nous establiments dins del pla de Foment de les Empreses 2020

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/520271

Document Tamany
CARLET_Edicte convocatòria ajudes obertura establiments 2020.pdf 202 KB

Base reguladora

Base reguladora: CARLET_Bases per a la concessió d'ajudes per a despeses a nous establiments 2020

CARLET_Bases per a la concessió d'ajudes per a despeses a nous establiments 2020

+ info:  https://bit.ly/2Cl8uPe

Document Tamany
CARLET_Bases ayudas gastos nuevos establecimientos 10072020.pdf 327 KB