Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Potenciar actuacions de lluita contra el canvi climàtic, impulsant l’establiment de mesures dins dels plans d’acció per al clima i energia i actuacions para reduir la petjada de carboni

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Entitats locals, Seguretat i salud laboral

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/es/proc20835

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/26/pdf/2020_6579.pdf

Ordre

Ordre: 2020. Ajudes als municipis per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic

Ajudes als municipis per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/26/pdf/2020_6579.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a ajuntaments per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic

Ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic: - Execució, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni en ajuntaments inscrits registre de petjada de carboni - Execució medidas PACES

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2223.pdf

Document Tamany
ORDEN 6_2020 _BR proyectos lucha cambio climático.pdf 1006 KB