Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Contractació de persones desocupades del Programa cofinanciat per el Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Ocupació, Formació i Educació 2014 - 2020

Periode  al

Temàtica: Ocupació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.fundacion-biodiversidad.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf

Ordre

Ordre: Subvencions per a la contractació de persones desocupades del Programa Empleaverde

Contractació de persones desocupades del Programa Empleaverde

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de concessió de subvencions per la Fundació Biodiversidad.

realització de projectes del Programa empleaverde cofinançiat pel Fons Social Europeu (FSE) al marc del Programa Operatiu Ocupació, Formació i Educació 2014-2020

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1092.pdf

Document Tamany
bases Fundación Biodiversidad.pdf 573 KB