Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

ONTINYENT_Ajudes 2020 per a contribuir al desenvolupament de productes sanitaris i equips de protecció individual que contribuisquen a la reorientació de la producció en les empreses tèxtils i sectors afins

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Entitats locals, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://ontinyent.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/2PRHf1W

Document Tamany
ONTINYENT_CRITERIS REGULADORS AJUDES EPIS - CAST.pdf 303 KB

Ordre

Ordre: ONTINYENT_Ajudes 2020 per a contribuir al desenvolupament de productes sanitaris i equips de protecció individual que contribuisquen a la reorientació de la producció en empreses tèxtils i sectors afin

ONTINYENT_Ajudes 2020 per a contribuir al desenvolupament de productes sanitaris i equips de protecció individual que contribuisquen a la reorientació de la producció en empreses tèxtils i sectors afin

+ info:  https://bit.ly/2Cohsvj

Document Tamany
ONTINYENT_CRITERIS REGULADORS AJUDES EPIS - CAST.pdf 303 KB

Base reguladora

Base reguladora: ONTINYENT 2020_Criteris reguladors per la concessió d'ajudes per a contribuir al desenvolupament de productes sanitaris i equips de protecció individual que contribuisquen a la reorientació de la producció en les empreses tèxtils i sectors afins

ONTINYENT 2020_Criteris reguladors per la concessió d'ajudes per a contribuir al desenvolupament de productes sanitaris i equips de protecció individual que contribuisquen a la reorientació de la producció en les empreses tèxtils i altres sectors afins

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/518776

Document Tamany
ONTINYENT_CRITERIS REGULADORS AJUDES EPIS - CAST.pdf 303 KB