Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

L’objecte d’aquestes ajudes és pal·liar en la mesura del possible, qualsevol situació de necessitat que puga posar en perill la convivència en el nucli familiar o la integració social, a fi que aconseguisquen el desenvolupament humà i social habitual.

Periode  al

Temàtica: Integració social

Tipus de beneficiari: Ciutadans/es

+ info:  https://bit.ly/2PK7IP1

Ordre

Ordre: QUATRETONDA. 2020. Ajudes i prestacions econòmiques d’emergència social

Ajudes i prestacions municipals, i el seu procediment de concessió, destinades a l’atenció de les necessitats socials de les persones i les seues famílies

+ info:  https://bit.ly/2PK7IP1

Base reguladora

Base reguladora: QUATRETONDA. Bases Reguladores per a la concessió d’ajudes i prestacions econòmiques d’emergència social

La regulació de les ajudes i prestacions municipals, i el seu procediment de concessió, destinades a l’atenció de les necessitats socials de les persones i les seues famílies.Estes prestacions econòmiques són de caràcter temporal

+ info:  https://bit.ly/2PK7IP1