Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2020. Subvencions per a les despeses derivades de l'adquisició de mitjans materials destinats als ajuntaments que disposen de cos de policia local

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19870

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6542.pdf

Ordre

Ordre: 2020. Subvencions per a les despeses derivades de l'adquisició de mitjans materials destinats als ajuntaments que disposen de cos de policia local

Subvencions per al finançament de les despeses derivades de l'adquisició de mitjans materials destinats als ajuntaments que disposen de cos de policia local

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6542.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de subvencions per al finançament dels mitjans materials destinats als ajuntaments que disposen de cos de policia local

Bases reguladores de subvencions per al finançament dels mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/08/pdf/2018_10277.pdf