Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

ALAQUÀS_Subvencions destinades a l'activació del xicotet comerç local exercida a través de les associacions de comerciants 2020

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania, Associacionisme

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://alaquas.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/2ErckXX

Ordre

Ordre: ALAQUÀS_ Subvencions destinades a l'activació del xicotet comerç local exercida a través de les associacions de comerciants 2020

ALAQUÀS_Subvencions a associacions de comerciants per a actuacions, projectes i activitats dirigides a dinamitzar i promocionar el xicotet comerç 2020

+ info:  https://bit.ly/2ErckXX

Base reguladora

Base reguladora: ALAQUÀS_Bases reguladores per a subvencions destinades a l'activació del xicotet comerç local exercida a través de les associacions de comerciants 2020

Bases concessió de subvencions a associacions de comerciants per a actuacions, projectes i activitats dirigides a dinamitzar i promocionar el xicotet comerç d'Alaquàs

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516436

Document Tamany
ALAQUAS_Bases subvenciones activación pequeño comercio_Asociaciones.pdf 279 KB