Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ontinyent: Subvencions destinades a col·laborar en les despeses originades per les empreses, en l’exercici 2020, derivats de la participació en fires nacionals o internacionals i missions comercials

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ontinyent.es/

+ info:  https://bit.ly/2DiyMBT

Ordre

Ordre: ONTINYENT. Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials, any 2020

Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials, any 2020

+ info:  https://bit.ly/2DiyMBT

Base reguladora

Base reguladora: Ajuntament d’Ontinyent bases reguladores ajudes a la participació en fires i missions comercials

contribuir a la millora dels seus canals de comercialització en els mercats exteriors i fomentar la seua presència en les diferents fires nacionals o internacionals i missions comercials, i així generar activitat econòmica en la ciutat. Les ajudes aniran destinades a col·laborar en les despeses del viatge, desplaçament i allotjament que es generen per la participació en estes activitats.

+ info:  https://bit.ly/316fpCN