Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

TORRENT_Ajudes directes a realització d'actuacions i adquisició d'elements de protecció sanitària per a comerços, hostaleria i altres activitats que comporten contacte directe amb els clients 2020

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/atencio/seuelec

+ info:  https://bit.ly/2Dk8Sh9

Ordre

Ordre: TORRENT_Ajudes directes realització d’actuacions i adquisició d’elements de protecció sanitària per a comerços, hostaleria i altres activitats que comporten contacte directe amb els clients 2020

TORRENT_Ajudes directes realització d’actuacions i adquisició d’elements de protecció sanitària per a comerços, hostaleria i altres activitats que comporten contacte directe amb els clients 2020

+ info:  https://bit.ly/2Dk8Sh9

Document Tamany
TORRENT_ANEXO_EPÍGRAFES_CS.pdf 93 KB

Base reguladora

Base reguladora: TORRENT_Bases reguladores ajudes directes destinades a realització d'actuacions i adquisició d'elements de protecció sanitària per a comerços, hostaleria i altres activitats que comporten contacte directe amb els clients

TORRENT_Bases reguladores ajudes directes destinades a realització d'actuacions i adquisició d'elements de protecció sanitària per a comerços, hostaleria i altres activitats que comporten contacte directe amb els clients

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516364

Document Tamany
TORRENT_BASES REGULADORES_AYUDAS_MATERIAL_COVID.pdf 96 KB