Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes per a l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també cridat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l’ajuda, excepte en els casos de rènting, en els que podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://moves.ivace.es

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/28/pdf/2020_6083.pdf

Ordre

Ordre: Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

Ajudes per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives dins del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020 (Programa MOVES II-Vehículos Comunitat Valenciana)

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/28/pdf/2020_6083.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

La finalitat és contribuir a la descarbonització del sector transporte mitjançant el foment de les energies alternatives per a la consecució dels objectius fixats pel Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, promovent la realització d'actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l'ús d'energies alternatives, inclosa la disposició de les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics adequades en tot el territori nacional.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf