Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes públiques en el marc del Pla d'Impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari («Ports 4.0»)

Periode  al

Temàtica: Empreniment

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.puertos.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8608.pdf

Ordre

Ordre: Convocatòria per Ports de l'Estat d'ajudes públiques en el marc del Pla d'Impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari («Ports 4.0»)

Ajudes públiques en el marc del Pla d'Impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari («Ports 4.0»)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8608.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió per Ports de l'Estat d'ajudes públiques en el marc del Pla d'Impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari («Ports 4.0»)

Bases reguladores per a la concessió per Ports de l'Estat d'ajudes públiques en el marc del Pla d'Impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari («Ports 4.0»)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8608.pdf