Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

CHERA_Subvencions destinades a donar suport a l'activitat comercial per a fer front als efectes originats pel COVID-19

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://chera.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/2OLirs4

Ordre

Ordre: CHERA_Subvencions destinades a donar suport a l'activitat comercial per a fer front als efectes originats pel COVID-19

CHERA_Subvencions destinades a donar suport a l'activitat comercial per a fer front als efectes originats pel COVID-19

+ info:  https://bit.ly/2OLirs4

Base reguladora

Base reguladora: CHERA_Bases reguladores concessió de subvencions destinades a donar suport a l'activitat comercial per a fer front als efectes originats pel COVID-19

CHERA_Bases reguladores concessió de subvencions destinades a donar suport a l'activitat comercial per a fer front als efectes originats pel COVID-19

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/515489

Document Tamany
CHERA_Bases y Convocatoria Concesion de Ayudas COVID-19.pdf 287 KB