Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions en concepte d’equipament i reforma de centres, programes i serveis de tots els nivells d’atenció dels serveis socials gestionats per entitats locals del sistema valencià de serveis socials

Periode  al

Temàtica: Entitats locals

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es.

+ info:  https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/16/pdf/2020_5389.pdf

Ordre

Ordre: Subvenciones per a entitats locals per a projectes d’inversió en matèria d’equipament, projectes d’obres i obres en l’àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives

Subvencions en concepte d’equipament i reforma de centres, programes i serveis de tots els nivells d’atenció dels serveis socials gestionats per entitats locals del sistema valencià de serveis socials

+ info:  https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/16/pdf/2020_5389.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d’inversió en matèria d’equipament i obres en l’àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives

La concessió de subvencions en concepte d’equipament, construcció i reforma en centres, programes i serveis del sistema valencià de serveis socials i gestionats per entitats locals i entitats privades sense ànim de lucre

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_2998.pdf