Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes per a desenvolupar plans d’implantació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: fase d’assessorament – diagnòstic (gratuïta) i fase d’implantació (subvencionada en un 50 %).

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.camara.es/sede/valencia

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5539.pdf

Ordre

Ordre: Covid-19. «InnoCàmeres 2020»

Suport a la innovació per a enfortir el teixit empresarial, i es divideixen en les següents: Fase I: Assessorament i Fase II: Seguiment de la implantació

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5539.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Covid-19. «InnoCàmeres 2020»

Suport a la innovació per a enfortir el teixit empresarial, i es divideixen en les següents: Fase I: Assessorament i Fase II: Seguiment de la implantació

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5539.pdf