Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes econòmiques per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses, com a mesura per a fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://ticnegocios.camaravalencia.com/ayudastic/

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5455.pdf

Ordre

Ordre: Covid-19. Indústria 4.0

Ajudes econòmiques per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5455.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Covid-19. TICCÁMARAS PER A la TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES PIMES DE VALÈNCIA

Preparar i dotar dels recursos necessaris a les pimes per al seu desenvolupament digital, així com millorar els serveis d'assessorament personalitzat a les PIMES i acompanyament en el seu esforç de digitalització

+ info:  http://www.camaravalencia.com/ayudastic