Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

ECONAP 2020_Subvencions destinades a fomentar els projectes d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball 2020

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18305&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_4960.pdf

Document Tamany
Resolución 25 junio_programa empleo mercado ordinario trabajo.pdf 566 KB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades al programa d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball 2020

Subvencions destinades a fomentar els projectes d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball 2020

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_4960.pdf

Document Tamany
Resolución 25 junio_programa empleo mercado ordinario trabajo.pdf 566 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport a empreses del mercat ordinari de treball

Publicación inicial: DOGV 25/10/16. Corrección errores: DOGV 8/11/16 Modificación: DOGV 24/9/18

+ info:  http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/8774&L=1

Document Tamany
servef-ocupacio.zip 772 KB