Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Entitats locals

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18953

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/29/pdf/2020_4867.pdf

Document Tamany
RESOLUCIÓN 22 JUNIO_AYUDA INFORMATIZACIÓN ECOPARQUES.pdf 862 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1

Ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/29/pdf/2020_4867.pdf

Document Tamany
RESOLUCIÓN 22 JUNIO_AYUDA INFORMATIZACIÓN ECOPARQUES.pdf 862 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió a1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/ V1

Bases reguladores per a la concessió ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió a1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/ V1

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/26/pdf/2018_8878.pdf

Document Tamany
ORDEN 24_2018_Bases ecopaques.pdf 1 MB