Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

MONTSERRAT_Concessió de subvencions destinades a ajudar el comerç minorista. Covid-19

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://montserrat.sedelectronica.es/transparency/8709bf25-9de2-4143-9bd2-0b747101d6ba/

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/510443

Document Tamany
MONTSERRAT_Bases de convocatòria_Bases ayudas comercio minorista Montserrat.pdf 321 KB
MONTSERRAT_BOP ayudas comercio minorista.pdf 327 KB
MONTSERRAT_val_Bases de convocatòria_Bases ajudes comerç minorista Montserrat.pdf 314 KB

Ordre

Ordre: MONTSERRAT_Concessió de subvencions destinades a ajudar el comerç minorista_Covid 19

MONTSERRAT_Concessió de subvencions destinades a ajudar el comerç minorista_Covid 19

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/510443

Document Tamany
MONTSERRAT_BOP ayudas comercio minorista.pdf 327 KB
MONTSERRAT_Bases de convocatòria_Bases ayudas comercio minorista Montserrat.pdf 321 KB
MONTSERRAT_val_Bases de convocatòria_Bases ajudes comerç minorista Montserrat.pdf 314 KB

Base reguladora

Base reguladora: MONTSERRAT_Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a ajudar el comerç minorista

MONTSERRAT_Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a ajudar el comerç minorista

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/510443

Document Tamany
MONTSERRAT_Acord_Acord del Ple_Certificado acuerdo bases comercio minorista.pdf 304 KB
MONTSERRAT_Bases de convocatòria_Bases ayudas comercio minorista Montserrat.pdf 321 KB
MONTSERRAT_val_Bases de convocatòria_Bases ajudes comerç minorista Montserrat.pdf 314 KB