Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Convocatòria de selecció d’inversions proposades per les comunitats de regants de la C.V, per a finançament d’operacions de modernització de regadius. pdr-cv 2014-2020

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18548

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/25/pdf/2020_4711.pdf

Document Tamany
AVFGA_SELECCIÓN INVERSIONES MODERNIZACIÓN REGADÍOS.pdf 518 KB
EXTRACTO AVFGA MODERNIZACIÓN REGADIOS.pdf 192 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria selecció d’inversions proposades per comunitats de regants de la C.V. interessades en finançament d’operacions modernització de regadius PDRCV 2014-2020

Convocatòria selecció d’inversions proposades per comunitats de regants de la C.V. interessades en finançament d’operacions modernització de regadius PDRCV 2014-2020

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/25/pdf/2020_4711.pdf

Document Tamany
AVFGA_SELECCIÓN INVERSIONES MODERNIZACIÓN REGADÍOS.pdf 518 KB
EXTRACTO AVFGA MODERNIZACIÓN REGADIOS.pdf 192 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE 11/2017, de 21 de març, que regula el procés de selecció d’inversions proposades per les comunitats de regants de la C.V

ORDRE 11/2017, de 21 de març, que regula procés selecció d’inversions proposades per comunitats de regants de la C.V en marc PDRCV 2014-2020 Ordre 11/2020 modificació Ordre 11/2017

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2883.pdf

Document Tamany
Orden 11_2017 selección inversiones comunidad regantes modernización regadíos.pdf 385 KB
Orden 1_2020 modificación Orden 11_2017 selección inversiones modificación de regadíos.pdf 416 KB