Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions a mancomunitats i associacions de municipis per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes de la COVID-19 sobre el sector turístic

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Turisme

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/paginas/

+ info:  https://bit.ly/3fEFMqN

Document Tamany
CONVOCATORIA-3_MANCOMUNIDADES-Y-AGRUPACIÓN-DE-MUNICIPIOS.pdf 396 KB
BOP 117_19_6_2020_turistico manco y asociaciones de municipios.pdf 346 KB

Ordre

Ordre: Subvencions a mancomunitats i associacions de municipis per a accions de promoció turística per a contrarestar els efectesde la COVID-19 sobre el sector turístic

Subvencions a mancomunitats i associacions de municipis per a accions de promoció turística per a contrarestar els efectesde la COVID-19 sobre el sector turístic

+ info:  https://bit.ly/3ehX5h3

Document Tamany
BOP 117_19_6_2020_turistico manco y asociaciones de municipios.pdf 346 KB
CONVOCATORIA-3_MANCOMUNIDADES-Y-AGRUPACIÓN-DE-MUNICIPIOS.pdf 396 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica.

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB