Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes 2024 a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2024/2025

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Agricultura, pesca i medi rural, Comerç, consum i artesania, Alimentació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es/es/proc817

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/29/pdf/2024_1727.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas 2024 a la reestructuración y reconversión de viñedo de la Comunitat Valenciana para 196 KB
Ayudas 2024 a la reestructuración y reconversión de viñedo de la Comunitat Valenciana para operacion 1 MB

Ordre

Ordre: Ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana

Ajudes 2023 a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2023/2024

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/22/pdf/2023_2973.pdf

Document Tamany
Ayudas 2023 a la reestructuración y reconversión de viñedo de la Comunitat Valenciana para operacion 997 KB
Ayudas 2024 a la reestructuración y reconversión de viñedo de la Comunitat Valenciana para operacion 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 905/2022. Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna.

Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna. Modificació del Reial decret 905/2022. Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna. https://dogv.gva.es/datos/2023/07/24/pdf/2023_7141.pdf Reial decret 812/2023, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna. https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/09/pdfs/boe-a-2023-22762.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17475.pdf

Document Tamany
Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.. 1 MB
Modificación del Real Decreto 905 2022 Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Est 351 KB
Modificación del Real Decreto 905 2022 qque regula la Interención Sectorial Vitivinícola en el marco 206 KB