Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

IVACE 2024. Ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de febrer de 2024, de la presidenta de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024. https://dogv.gva.es/datos/2024/03/28/pdf/2024_2628.pdf

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.ivace.es/index.php/es/enlaces-banners-home/1591-tramites-electros-certificado-digital-y-registro-telemco

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/22/pdf/2024_1459.pdf

Document Tamany
Extracto IVACE 2024 Ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctric 233 KB
IVACE 2024 Ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en los 685 KB
extracto corrección de errores en las ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo d 190 KB
corrección de errores en las ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía 188 KB

Ordre

Ordre: IVACE 2024. Ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana

IVACE 2024. Ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/22/pdf/2024_1439.pdf

Document Tamany
IVACE 2024 Ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en los 685 KB
Extracto IVACE 2024 Ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctric 233 KB
corrección de errores en las ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía 188 KB
extracto corrección de errores en las ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo d 190 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre 19/2016. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'energies renovables i biocarburants

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'energies renovables i biocarburants

+ info:  https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2016/10/19/19/dof/vci-spa/pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 466 KB