Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

València. Subvencions destinades a fomentar la creació de l'activitat empresària. Emprén i concilia 2024

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment

Tipus de beneficiari: Emprenedors/es

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.valencia.es/sede/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/01981&lang=va

Document Tamany
Extracto VALÈNCIA Convocatoria de subvención municipal EMPRENDE Y CONCILIA 2024.pdf 147 KB
VALÈNCIA Convocatoria de subvención municipal EMPRENDE Y CONCILIA 2024.pdf 457 KB

Ordre

Ordre: València. Subvencions destinades a fomentar la creació de l'activitat empresària. Emprén i concilia 2024

València. Subvencions destinades a fomentar la creació de l'activitat empresària. Emprén i concilia 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/743505

Document Tamany
VALÈNCIA Convocatoria de subvención municipal EMPRENDE Y CONCILIA 2024.pdf 457 KB
Extracto VALÈNCIA Convocatoria de subvención municipal EMPRENDE Y CONCILIA 2024.pdf 147 KB

Base reguladora

Base reguladora: VALENCIA. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Autònoms

Ordenança per a la regulació del règim jurídic general de les subvencions que atorguen l’Ajuntament de València i els seus organismes públics

+ info:  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000045000002aa434dab9b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Document Tamany
ORDENANZA SUBVENCIONES AYTO VALENCIA 2016.pdf 360 KB