Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació campanya 2023 2024

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Alimentació

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es/es/proc18372

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/21/pdf/2024_1423.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas a la destilación de subproductos de vinificación campaña 2023 2024.pdf 194 KB
Ayudas a la destilación de subproductos de vinificación campaña 2023 2024.pdf 390 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació campanya 2023 2024

Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació campanya 2023 2024

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/21/pdf/2024_1403.pdf

Document Tamany
Ayudas a la destilación de subproductos de vinificación campaña 2023 2024.pdf 390 KB
Extracto ayudas a la destilación de subproductos de vinificación campaña 2023 2024.pdf 194 KB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 905/2022. Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna.

Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna. Modificació del Reial decret 905/2022. Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna. https://dogv.gva.es/datos/2023/07/24/pdf/2023_7141.pdf Reial decret 812/2023, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna. https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/09/pdfs/boe-a-2023-22762.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17475.pdf

Document Tamany
Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.. 1 MB
Modificación del Real Decreto 905 2022 Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Est 351 KB
Modificación del Real Decreto 905 2022 qque regula la Interención Sectorial Vitivinícola en el marco 206 KB