Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions per a donar suport a les inversions productives realitzades per les pimes de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana. INPYME 2024

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://portalindustria.gva.es/es/ajudes-convocatories

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/19/pdf/2024_1374.pdf

Document Tamany
Subvenciones para apoyar las inversiones productivas realizadas por las pymes de diversos sectores i 1 MB
Extracto subvenciones para apoyar las inversiones productivas realizadas por las pymes de diversos s 205 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per a donar suport a les inversions productives realitzades per les pimes de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana. INPYME 2024

Subvencions per a donar suport a les inversions productives realitzades per les pimes de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana. INPYME 2024

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/19/pdf/2024_1389.pdf

Document Tamany
Subvenciones para apoyar las inversiones productivas realizadas por las pymes de diversos sectores i 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE 1/2024. Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a impulsar la reindustrialització de l’economia de la Comunitat Valenciana

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a impulsar la reindustrialització de l’economia de la Comunitat Valenciana

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/05/pdf/2024_822.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas para impulsar la reindustrialización de la economía de 935 KB