Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

SAGUNT. Convocatòria concurs disseny cartell campanya promoció comerç local 2024

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  https://aytosagunto.es/sede/es/subvenciones-becas-y-premios/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/01470&lang=va

Document Tamany
Extracto convocatoria concurso diseño cartel campaña promoción comercio local 2024.pdf 145 KB
Convocatoria concurso diseño cartel campaña promoción comercio local 2024.pdf 523 KB

Ordre

Ordre: SAGUNT. Convocatòria concurs disseny cartell campanya promoció comerç local 2024

SAGUNT. Convocatòria concurs disseny cartell campanya promoció comerç local 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/742419

Document Tamany
Convocatoria concurso diseño cartel campaña promoción comercio local 2024.pdf 523 KB

Base reguladora

Base reguladora: SAGUNT_Ordenança reguladora concessió subvenciones en matèria de premis al comerç local

SAGUNT_Ordenança reguladora concessió subvenciones en matèria de premis al comerç local

+ info:  https://aytosagunto.es/media/hjfgaule/2016_aprobadef_modif_premios_comercio_local.pdf

Document Tamany
SAGUNTO_Bases modif_premios_comercio_local.pdf 4 MB