Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

PICASSENT. Convocatòria Especifiques per a campanya promoció comercial i de foment del Consum Local Campaña Reyes i Rebaixes 2024

Periode  al

Temàtica: Cultura, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  https://picassent.sedipualba.es/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/01230&lang=va

Document Tamany
PICASSENT. Extracto Convocatoria Especificas para campaña promoción comercial y de fomento del Consu 212 KB
PICASSENT. Convocatoria Especificas para campaña promoción comercial y de fomento del Consumo Local 167 KB

Ordre

Ordre: PICASSENT. Convocatòria Especifiques per a campanya promoció comercial i de foment del Consum Local Campaña Reyes i Rebaixes 2024

PICASSENT. Convocatòria Especifiques per a campanya promoció comercial i de foment del Consum Local Campaña Reyes i Rebaixes 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/741775

Document Tamany
PICASSENT. Convocatoria Especificas para campaña promoción comercial y de fomento del Consumo Local 167 KB

Base reguladora

Base reguladora: PICASSENT. Bases Especifiques per a campanya promoció comercial i de foment del Consum Local Campaña Reyes i Rebaixes 2024

Bases Especifiques per a campanya promoció comercial i de foment del Consum Local Campaña Reyes i Rebaixes 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/741775

Document Tamany
PICASSENT. Bases Especificas para campaña promoción comercial y de fomento del Consumo Local Campaña 167 KB