Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2024. Ajudes per a l’electrificació d’embarcacions

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.ivace.es/index.php/es/enlaces-banners-home/1591-tramites-electros-certificado-digital-y-registro-telemco

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/06/pdf/2024_912.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas para la electrificación de embarcaciones.pdf 233 KB
Ayudas para la electrificación de embarcaciones.pdf 597 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a l’electrificació d’embarcacions

Ajudes per a l’electrificació d’embarcacions

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/06/pdf/2024_882.pdf

Document Tamany
Ayudas para la electrificación de embarcaciones.pdf 597 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre 9/2017. Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica

El principal objectiu que regeix la política energètica de la Generalitat és impulsar la transició cap a un nou model energètic que estiga basat en l’eficiència energètica, en l’aprofitament de les energies renovables, en les instal·lacions d’autoconsum energètic i en una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze l’impacte sobre el medi ambient. ORDRE 2/2023, de 28 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l’Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica. https://dogv.gva.es/datos/2023/05/03/pdf/2023_4698.pdf

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf

Document Tamany
Modificación parcialmente de las bases regguladores para la concesión de ayudas del IVACE en materia 426 KB