Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

València. Ajudes a la producció escènica 2024

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Cultura

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.valencia.es/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/00933&lang=va

Document Tamany
Extracto ayudas a la producción escénica 2024.pdf 143 KB
Ayudas a la producción escénica 2024.pdf 807 KB

Ordre

Ordre: València. Ajudes a la producció escènica 2024

València. Ajudes a la producció escènica 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/740610

Document Tamany
Ayudas a la producción escénica 2024.pdf 807 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València

Publicada al BOP del dia 1/9/2016, entra en vigor sense modificacions BOP 2/11/2016

+ info:  https://bit.ly/2ItFmmg

Document Tamany
bases-ordenança-subvencions-ajt-vlc-2016.pdf 360 KB