Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Massanassa. Ajudes per al foment de la creació de noves activitats econòmiques en el municipi, per a l'any 2024

Periode  al

Temàtica: Empreniment, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Economia social (cooperatives, societats laborals...)

Tipus de beneficiari: Emprenedors/es

Tramitació de l'ajuda:  https://massanassa.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/00673&lang=va

Document Tamany
Extracto ayudas para el fomento de la creación de nuevas actividades durante el ejercicio 2024.pdf 152 KB
Ayudas para el fomento de la creación de nuevas actividades durante el ejercicio 2024.pdf 542 KB

Ordre

Ordre: Massanassa. Ajudes per al foment de la creació de noves activitats econòmiques en el municipi, per a l'any 2024

Massanassa. Ajudes per al foment de la creació de noves activitats econòmiques en el municipi, per a l'any 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/740054

Document Tamany
Ayudas para el fomento de la creación de nuevas actividades durante el ejercicio 2024.pdf 542 KB

Base reguladora

Base reguladora: MASSANASSA_Ordenança general de subvencions

MASSANASSA_Ordenança general de subvencions

+ info:  https://bit.ly/3eFCJ4q

Document Tamany
MASSANASSA_ORDENANZA GENERAL SUBVENCIONES.pdf 407 KB