Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes, en l'àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics mitjançant la creació de demostradors i casos d'ús d'Espais de Compartició de Dades

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sedediatid.mineco.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/18/pdfs/BOE-A-2024-969.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas, en el ámbito de la digitalización, para la transformació 832 KB

Ordre

Ordre: Ajudes, en l'àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics

Ajudes, en l'àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/18/pdfs/BOE-A-2024-969.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas, en el ámbito de la digitalización, para la transformació 832 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TDF/1461/2023. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes, en l'àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes, en l'àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics mitjançant la creació de demostradors i casos d'ús d'Espais de Compartició de Dades, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Next Generation EU (Programa Espais de Dades Sectorials)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/18/pdfs/BOE-A-2024-969.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas, en el ámbito de la digitalización, para la transformació 832 KB