Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre TMS/368/2019 Correcció d'errades de la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre TMS/368/2019 https://dogv.gva.es/datos/2024/02/09/pdf/2024_1113.pdf

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment, Educació i formació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/01/15/pdf/2024_16.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a person 203 KB
Subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desemp 5 MB
Corrección convocatoria subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritari 240 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre TMS/368/2019

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre TMS/368/2019

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/01/15/pdf/2024_198.pdf

Document Tamany
Subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desemp 5 MB
Corrección convocatoria subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritari 240 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TMS/368/2019, es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament

Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament. Ordre TES/26/2022, de 20 de gener, per la qual es modifica l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral (https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1059.pdf)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf

Document Tamany
Orden TMS 368 2019.pdf 383 KB
Orden TES 26 2022 por la que se modifica la Orden TMS 368 2019.pdf 226 KB