Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre EFP/942/2022 CORRECCIÓ d'errors en la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Orde EFP/942/2022 https://dogv.gva.es/datos/2024/02/07/pdf/2024_924.pdf CORRECCIÓ d'errors en la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Orde EFP/942/2022 https://dogv.gva.es/datos/2024/02/07/pdf/2024_925.pdf

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Educació i formació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/01/15/pdf/2024_15.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a person 201 KB
Subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desemp 3 MB
corrección de errores de subvenciones año 2024 de acciones formatias segun orden EFP 942 2022.pdf 224 KB
Corrección de errores en la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formativas 234 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre EFP/942/2022

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre EFP/942/2022

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/01/15/pdf/2024_197.pdf

Document Tamany
Subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desemp 3 MB
corrección de errores de subvenciones año 2024 de acciones formatias segun orden EFP 942 2022.pdf 224 KB
Corrección de errores en la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formativas 234 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre EFP/942/2022. Bases reguladores de l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

Bases reguladores de l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2023, en aplicació de l’Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l’oferta formativa del sistema de Formació Professional en l’àmbit laboral associada al Catàleg nacional de qualificacions professionals, efectuada per les administracions competents, i s’estableixen bases reguladores i condicions per a finançar-la https://dogv.gva.es/datos/2023/02/20/pdf/2023_1392.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de la oferta formativa del sistema de Formación profesional en el ámbito laboral a 372 KB
CORRECCIÓN de errores de la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formatias d 251 KB