Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a projectes de digitalització de «Última Milla» en empreses del sector turístic

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Turisme

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.mintur.gob.es/PortalAyudas/digitalizacionultima-milla/Solicitudes/Paginas/Solicitudes.aspx

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/13/pdfs/BOE-B-2024-1038.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas para proyectos de digitalización de «Última Milla» en empresas del sector turístico. 172 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a projectes de digitalització de «Última Milla» en empreses del sector turístic

Ajudes per a projectes de digitalització de «Última Milla» en empreses del sector turístic

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26601.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y conocatoria 2023 de ayudas para proyectos de digitalización de «Última Milla» en 852 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores d'ajudes per a projectes de digitalització de «Última Milla» en empreses del sector turístic

Ordre ITU/1391/2023. Bases reguladores d'ajudes per a projectes de digitalització de «Última Milla» en empreses del sector turístic

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26601.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y conocatoria 2023 de ayudas para proyectos de digitalización de «Última Milla» en 852 KB